Välkommen till version 3.0!

Välkommen till HSO Skånes tredje hemsida. Vi har idag glädjen att ”sjösätta” vår tredje upplaga av HSO Skånes hemsida. Vi hoppas att du som besökare skall kunna hitta intressanta uppslag och idéer för ditt handikappolitiska arbete på vår hemsida. Om du har några frågor kring hemsidan eller om du saknar något material så hör av dig till oss.

Vår första hemsida kom 1998 och den andra fem år senare i samband med det europeiska handikappåret 2003. Det sista året har hemsidan haft drygt 237 000 besök eller nästan 20 000 i månaden. Därför har vi beslutat oss för att satsa på en ny hemsida. Webben och sociala media blir en allt viktigare kanal för information och marknadsföring.

Höga krav på tillgänglighet

Frågan om tillgänglighet, inte minst på webben, har drivits kraftfullt av HSO Skåne under de senaste åren. Detta gör att vi själva känner krav på att vår hemsida uppfyller alla de krav på tillgänglighet som vi ställer på andra.Vår nya hemsida, som är konstruerad av Funka Nu, skall leva upp till de flesta av dessa krav. Det kan fortfarande brista beträffande äldre material som inte är framtagna enligt dagens standard. Nya material kommer successivt att svara upp mot alla tillgänglighetskrav.

Vår målgrupp

Vår målgrupp för hemsidan är alla ni som arbetar med och är intresserade av handikappolitiska frågor. Ni finns som förtroendevalda inom våra organisationer, inom politiken och bland offentliga tjänstemän på olika nivåer i samhället. Genom vårt statistikinstrument kan vi få en uppfattning om vilka sidor som besöks och vilka rapporter som laddas ner flitigast. Detta ger oss en bra uppfattning om vad besökarna letar efter och vill ha. Men det säger inget om vad som saknas. Vi är därför tacksamma för återkoppling om vad som saknas, samt positiva och negativa synpunkter på hemsidan.


Enkel struktur

Grundtanken är att sidan skall ha en enkel struktur, som gör det lätt att hitta artiklar och eftersökt information. För vissa material kan det finnas flera olika ingångar på hemsidan, just beroende på att det skall vara logiskt att hitta material där besökare kan tänkas söka efter det.Under Intressepolitik hittar du material kring de frågor som vi arbetar med för tillfället och länkar till andra sidor som vi har bedömt som intressanta. Under verksamhet hittar du material kring våra projekt, avslutade likväl som pågående, samt annan verksamhet. Allt material har ännu inte kommit ut på den nya webbsidan. Den kommer successivt att kompletteras under de kommande veckorna.

Välkommen

Än en gång välkommen till vår nya hemsida, vi hoppas att du skall trivas på den och hitta vad du söker. Om du vill följa oss noga kan du gå in och prenumerera under RSS. Vår hemsida nummer två hade 37 663 unika besökare, ett flertal av dem återkommande, under de åtta år som den var i tjänst. Vår målsättning är att ännu fler besökare skall hitta vad de letar efter på vår nya hemsida, version 3.

Författare: Lars Gustavsson

27 september 2011
Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace