Vårdval

Sedan 2009 har Region Skåne arbetat för att införa vårdval. Det kommer hela tiden nya specialistområden som läggs till i listan. Det skall medföra mer makt till patienten och att vården blir mer jämlik. 

Region Skåne har sedan 2009 infört sex olika vårdval i Skåne, utanför primärvårdsområdet. Detta har inneburit att patienter får en större möjlighet till val av vårdenheter. 

En person som lindar om sitt knäVal inom primärvården

Från den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem inom Primärvården enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det har inneburit att vi som patienter kan välja vilken vårdcentral som helst. Det passar kanske inte alltid att gå till den vårdcentral som ligger närmast där man är mantalsskriven. En del väljer kanske hellre en vårdcentral där de arbetar eller i områden där de till största delen vistas. En patient kan aldrig bli nekad att få en viss vårdcentral.

Många patienter väljer också vårdcentraler utifrån sitt fysiska behov. Vissa vårdcentraler har läkare som är specialister på en speciell sjukdom eller har ett bra rykte inom vissa diagnoser. Det finns även aspekter som inte borde påverka men som gör det. Alla vårdcentraler är inte tillgängliga, vilket medför att personer med vissa funktionsnedsättningar helt enkelt inte kan komma in till lokalen och måste välja en annan vårdcentral.

Vårdvalet ökar

Vårdvalet ökar hela tiden, Region Skånes politiker och regionledningen har tagit beslut om att gråstarrsoperationer från och med mars i år skall ingå i vårdvalet. Det sker även utredningar om att övrig ögonsjukvård skall ingå i vårdvalet. Detta hoppas politikerna ska medföra att de långa väntetiderna skall försvinna när fler aktörer kommer in på marknaden.

Många val

Patienter ska idag välja vårdcentral, barn- och ungdomsmedicin, barnavårdscentral, tandvård, ungdomsmottagning, mödrahälsovård, vuxen psykiatri och barn- och ungdoms psykiatri. I mars tillkommer gråstarrsoperationer och planer finns för missbruksvård, ögonsjukvård samt rehabilitering.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace