Ytterligare ett steg

Den 14 juni fattade riksdagen ytterligare ett avgörande beslut i rätt riktning. En majoritet gav regeringen i uppdrag att snarast lägga fram ett lagförslag som gör otillgänglighet till diskriminering.

Lagförslaget är efterlängtat och viktigt och har utretts i årtal. Samtliga utredare har föreslagit en lagstiftning, drygt 130 remissinstanser har varit positiva, ett fåtal har varit negativa. Trots att flera av alliansens partier sagt sig vara positiva till lagstiftningen i fråga och ställde ut den som vallöfte, har det inte gjort något för att den skall bli verklighet.

 

Sågade beräkningar

 

Enligt utredaren till ”Bortom fagert tal”, Hans Ytterberg”, tillkommer inga extra kostnader utöver dem som redan finns i befintlig lagstiftning, förutsatt att aktuell lagstiftning verkligen följts. Statskontoret har gjort en rapport som beräknar kostnaderna till 100-tals miljarder, för en tuffare tillämpning av lagstiftningen.

Dessa beräkningar desarmeras av förre LO-ekonomen Dan Andersson som i sin rapport ”Dörrarna stängs innan alla får plats” gör en mer balanserad rapport, där han också tar hänsyn till de kostnader som utanförskapet medför. Det är långt ifrån gratis att stänga människor ute, något som ofta glöms i debatten.

Dan Anderssons rapport är beställd av Handikappförbunden.

 

Ansvarsfulla former?

Enligt riksdagens beslut skall lagstiftningen grundas på ekonomiskt ansvarsfulla former och den skall framläggas skyndsamt. Vad som menas med ekonomiskt ansvarsfulla former kommer säkert att diskuteras mycket. Helt klart är att någonstans går det en gräns för vad som är rimliga kostnader för att göra tillgängligt.

När det gäller nybyggnation, finns det rimligen inte några ursäkter för att inte bygga tillgängligt. Även på offentliga kommunikationer och transportsystem, bör ribban läggas högt. Vid affärsdrivande verksamheter blir det svårare att diskutera gränser, men någonstans finns de.

 

Rimlig tid

Det är angeläget att regeringen kan lägga fram ett förslag snarast. Frågan om att göra otillgänglighet till diskriminering har förhalats i många år. Skulle ett lagförslag komma så det kan träda i kraft under 2013, så ökar det möjligheterna att uppnå målen i den nationella strategin för funktionshinderpolitiken, till måldatum 2016.

Frågan ligger hos en minister som ett flertal gånger uttalat sig för en utökad tillgänglighetslagstiftning. Nu är det dags för honom att leva upp till sina uttalanden.

Samtidigt: Ett stort tack till majoriteten i Sveriges riksdag!

Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace