Kompetensutveckling på området funktionshinder

För att förbättra bemötandet och öka samarbetet runt personer med funktionsnedsättning erbjuds nu 6 800 anställda från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingen är en del av det regionala EU-projektet Concensio inom Stockholms län som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om funktionsnedsättning och förbättra samarbetet mellan olika instanser som är centrala för den enskilde individen. 

trädkrona i höstens alla färgerOrimlig tidsåtgång för myndighetskontakter

Utredningar visar att personer med funktionsnedsättning efterlyser ett bättre samarbete mellan olika myndigheter. Kontakter med olika myndigheter tar en stor del av funktionsnedsattas tid och det kan röra sig om mellan 20-80 kontakter med olika instanser. Kristian Lindström som är projektchef för Concensio anser att den tid man behöver lägga ner är inte rimlig. Han hoppas att projektet skall förenkla och förbättra alla former av myndighetskontakter för personer med funktionsnedsättning. 

Nationell kunskapsspridning

Projektet drivs inledningsvis i Stockholms län men kommer att bli tillgängligt nationellt genom bland annat en webbaserad utbildning och tillhörande material att arbeta vidare med lokalt. 

Consensio kommer även att bygga vidare på befintliga myndighetsnätverk för att utveckla dem och få in en gemensam kompetensutveckling på området funktionshinder. Man arbetar också med yrkeskrav för handläggare och kognitiv tillgänglighet i blanketter, mötessituationen m.m.

Tanken är att projektet ska avslutas med en nationell implementeringskonferens som en start för ett nätverk utanför Stockholms län.

Diskutera mera

Gå in på HSO Skånes Facebooksida. Där kan du diskutera projektet eller dela med dig av dina tankar och erfarenheter gällande myndighetskontakter.Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace