E-info

E-info är ett elektroniskt informationsblad från länsombudsman Magnus Thene. Informationsbladet innehåller aktuella handikappolitiska händelser och våra analyser kring dessa.

Målgrupp är skånska politiker i riksdag, region och kommuner samt tjänstemän inom det socialpolitiska området och vissa egna företrädare.

Infobladet kommer ut ca 8 gånger per år

Innehållet är reflektioner över aktuella handikappolitiska händelser, information eller debattinlägg.

Infobladet kan laddas ner under relaterad info.
Vill du prenumerera eller avbeställa infobladet så kontakta
Annette Svensson på HSO Skåne, tel. 042-25 64 41 eller e-post. info@skane.hso.se 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace