Konferens Stegen in i arbetslivet

Tid 2012-12-07 klockan 09:00 - 16:00
Plats Medborgarhuset i Eslöv
Ansvarig Projekt SIA

Välkommen till 2012 års konferens som anordnas av SIA. Den 7:e december kommer det bjudas på en heldag där du får möjlighet att höra spännandeoch intressanta föreläsningar som bygger på de frågor SIA arbetar med.

Dagen kommer varva politik, forskning, praktik och berättelser. Fokus för dagen är att sprida och dela det metodarbete som SIA tillsammans med Malmö Högskola har arbetat med under projektet. 


Husmark PerssonChristina Husmark Persson 
Riksdagsledamot och tidigare statsråd som ansvarade för den ofattande så kallade FunkA-utredningen, en översyn och ett samordnat förslag om arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättningoch nedsatt arbetsförmåga. Resultatet blev ”Sänkta trösklar - högt itak” (2012).

 

Per-Olof HedvallPer-Olof Hedvall Arbetar som ämnesföreträdare på Certec vid Lunds Universitet, Tekniska Högskolan. Per-Olofs forskning handlar om verktyg, kreativa processer och design för delaktighet, tillgänglighet och aktivitet. Han är även avregeringen utsedd ledamot i Användarforum, med uppdrag att arbeta förtillgänglig och säker användning av IT.

 

Gullacksen

Ann-Christine Gullacksen Arbetar vid Malmö Högskolas fakultet för Hälsa och Samhälle. Hon ärdocent i socialt arbete och har sin inriktning mot handikappfrågor. SIA samarbetar med ett processtöd från Malmö Högskola där Ann-Christine medverkar som forskningsbaserad expertis i SIAs metodutveckling.

 

Metodpresentation - Bengt Larsson & Lena Heppling Med utgångspunkt i SIAs metodarbete kommer en metodbok att gestaltas och presenteras med hjälp av Bengt och Lena från Scenario. På konferensenkommer arbetet och delar ur metodboken presenteras för att beskriva SIAs metod.

Anmälan Konferensen är kostnadsfri. Du anmäler dig genom att antingen besöka vårhemsida:http://www.siia.se/ eller att skicka ett mail till info@siia.se. Vi behöver din anmälan senast den 20:e november.Ange ditt namn, din arbetsgivare/organisation, din e-postadress, samteventuell specialkost. Sprid gärna vidare till dina kontakter ochmänniskor du vet är intresserade!

Målgrupp för konferensen är personer inom arbetsförmedling, försäkringskassan m.fl. som arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning till arbete. 

Anmälningsblankett följ denna länk http://www.siia.se/press/konferens-2012/program/

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace