Lunchföreläsning Lennart Sauer, fil. dr. i socialt arbete

Tid 2016-03-21 klockan 11:30 - 13:00
Plats HSO Västerbotten, Storgatan 76 Umeå
Ansvarig Martin Vikgren

Lunchföreläsning 2016-03-21 med start 12.00

Lunch går att köpa 11.30-11.55

Socionomstudenters föreställningar om funktionshinder
Lennart Sauer, fil. dr. i socialt arbete

Föreläsningen bygger på en studie av socionomstudenters föreställningar om funktionshinder.De mest framträdande mönstren är temana vardagliggörande, stereotypifiering, massmediala bilder och rättvisa. Flertaletstudenter har föreställningar hämtade dels från massmedia dels från vardagskunskap och det är tydligt att undersökningsdeltagarna reproducerar de bilder som massmedia producerat

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten