Psykeveckan Västerbotten V45

Tid 2015-11-02 klockan 10:00 - 2015-11-08 00:00
Plats Se inbjudan, program
Ansvarig Psykeveckan är ett samarrangemang

Välkommen, arrangemangen riktar sig till alla intresserade!

Psykeveckan

syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, med
hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang

Arrangemangen är kostnadsfria!
Kontaktperson vid eventuella frågor: Helena Jokinen,
helena.jokinen@regionvasterbotten.se, 076-766 57 29

Program finns att hämta på www.socialpsykiatri.se och
Psykeveckan i Västerbotten på Facebook

För att öka tillgängligheten webbsänds markerade
föreläsningar via Psykeveckan i Västerbotten på Facebook

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten