Respekt för rättigheter, Inbjudan till temadag om funktionsrättskonventionen

Tid 2020-10-05 klockan 10:00 - 12:00
Plats Digitalt möte
Ansvarig Region Västerbotten och funktionshinderoch patientrörelsen i Västerbotten

Funktionsrättskonventionen

– Respekt för rättigheter, civilsamhällets självständiga

granskning av hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden

Temadag, måndag 5 oktober, 10–12

Digitalt möte. Moderator Maria Falck, folkhälsoenheten

Program

10.00–10.15 Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, inledningstalar

10.15–11.45 Mia Ahlgren – ansvarig för ett samhälle för alla,

(inkl. kort paus) Funktionsrätt Sverige. Mia berättar om funktionsrättskonventionen,

civilsamhällets granskning och respekt

för rättigheter – vägen till rättighetsbärare

11.45–12.00 Avrundning. Hur går vi vidare?

Anmälan med e-postadress senast den 28 september till:

karin.linder@regionvasterbotten.se

År 2006 antogs FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

som Sverige ratificerade i sin helhet 2008. Det innebär att Sverige har

åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet.

Denna temadag utgår från den rapport som funktionsrättsrörelsen tagit fram och

som hela civilsamhället, i nuläget 110 organisationer, ställer sig bakom.

Ett samarrangemang

Region Västerbotten och funktionshinderoch

patientrörelsen i Västerbotten

Funktionsrättskonventionen

– Respekt för rättigheter, civilsamhällets självständiga
granskning av hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden

Temadag, måndag 5 oktober, 10–12
Digitalt möte. Moderator Maria Falck, folkhälsoenheten

Program
10.00–10.15 Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, inledningstalar

10.15–11.45 Mia Ahlgren – ansvarig för ett samhälle för alla,
(inkl. kort paus) Funktionsrätt Sverige.
 Mia berättar om funktionsrättskonventionen,
civilsamhällets granskning och respekt
för rättigheter – vägen till rättighetsbärare

11.45–12.00 Avrundning. Hur går vi vidare?

Anmälan med e-postadress senast den 28 september till:
karin.linder@regionvasterbotten.se

År 2006 antogs FN konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning
som Sverige ratificerade i sin helhet 2008. 
Det innebär att Sverige har
åtagit sig att förverkliga konventionen och 
dess bestämmelser i sin helhet.
Denna temadag utgår från den rapport som 
funktionsrättsrörelsen tagit fram och
som hela civilsamhället, i nuläget 
110 organisationer, ställer sig bakom.

Ett samarrangemang
Region Västerbotten och funktionshinderoch
patientrörelsen i Västerbotten

Relaterad information

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten