Styrelsemöte

Tid 2018-01-17 klockan 18:00 - 20:30
Plats Funktionsrätt Västerbotten Storgatan 76 Umeå
Ansvarig Martin Vikgren

StyrelsemötenStyrelsen är Funktionsrätt Västerbottens verkställande och beredande nivå till årsmötet och ansvarar för rvaltningen och ekonomin. Dessutom leder styrelsen den löpande verksamheten och får inom e ramar som årsmötet beslutar, fatta nödvändiga beslut och företräda Funtionsrätt Västerbotten. 
Till höger på den här sidan i rutan Relaterad information samlas protokoll från Funktionsrätt Västerbottens styrelsemöten. 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten